Hava Durumu

SUBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

İlan Giriş Tarihi: 10.07.2024 00:00

SUBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

DUYURULUR

1- Belediye Encümenimizin 03.07.2024 Tarih ve 124 Nolu kararına istinaden Belediyemize ait Denizgören Mahallesi F Blok No.4 adresindeki dükan 1(Bir) yıllığına kiraya verilecektir.       

2- İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile 24.07.2024 Çarşamba günü saat 10:15’de Belediye Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.     

3- İhale açılış muammen bedeli aylık 4.000,00.-TL , 1 yıllık toplam 48.000,00.-TL üzerinden ihaleye çıkılacaktır. İhaleye katılacak istekliler , 1.440,00.-TL Geçici Teminatı 23.07.2024 Salı Günü 17.30’a kadar Belediye Veznelerine veya aşağıda belirtilen Banka Hesap numarasına yatıracaklardır.

Banka Hesap Numarası: Karamürsel Vakıflar Bankası TR750001500158007297838212

4- İhaleye katılacak istekliler, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden şartnameyi 500,00.-(BeşYüz) TL karşılığında temin edebilir.     

5- İhaleye Katılacak İsteklilerden Gerçek Kişi İse  Aranılan Belgeler:

a-) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

b-) İkametgah Belgesi

c-) Tebligat için adres ve iletişim numarası beyanı

d-) İhaleye katılmak isteyen isteklinin Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden vadesi geçmiş borcu olmadığına dair alınmış belge

e-) Şartnameyi satın aldığına dair makbuz

f-) Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzunun aslı

g-) Vekaleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname

6- İhaleye Katılacak İsteklilerden Tüzel Kişi İse  Aranılan Belgeler:

a-) Şirket yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri

b-) İhaleye katılmak isteyen Tüzel Kişiliğin Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden vadesi geçmiş borcu olmadığına dair alınmış belge

c-) Ortak girişim  olması halinde ortaklık sözleşmesi.

d-) Şartnameyi satın aldığına dair makbuz

e-) Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzunun aslı

f-) Tebligat için adres ve iletişim numarası beyanı

g-) Vekaleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname

                                                                                                                                     

#ilangovtr
Basın No ILN02058014
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.