Hava Durumu

İLAN YALOVA AİLE MAHKEMESİNDEN

İlan Giriş Tarihi: 15.05.2024 00:00

İLAN
YALOVA AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/811 EsasKARAR NO : 2023/1723

Davacı AKGÜL GÖKSU tarafından Davalı ŞAHİN GÖKSU aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; 1-Davacı tarafından davalı aleyhine açılan davanınKABULÜ ile;
Yalova ili, Merkez ilçesi, Bahçelievler Mah/köy, Cilt No:1, Hane No:580, BSN 42'de nüfusa kayıtlı, 16/05/1987 Ordu doğumlu, 62218095070 TCkimlik NumaralıDAVACI AKGÜL GÖKSU ile yanı yer BSN 16'da nüfusa kayıtlı, Abdullah ve Revzete'den olma, 20/03/1982 Hınıs doğumlu, 14850023294 TCkimlik Numaralı, DAVALI ŞAHİN GÖKSU'nunT.M.K.nun 166/1 maddesi gereğince evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle BOŞANMALARINA,
2-Müşterek çocuk08/08/2015 doğumlu Rıza Can Göksu ile 26/10/2011 doğumlu Hayat Göksu'nun velayetlerinin davacı anneye bırakılmasına, baba ile arasında karar tarihinden itibaren tedbiren, karar kesinleşmesinden itibaren asaleten gündüzlü şahsi münasebet tesisine,
Velayeti anneye verilen müşterek çocuk ile baba arasında;
Her ayın 2. ve 4. haftalarına denk gelen Cumartesi günü saat 10.00 den başlayıp aynı gün saat 17:00 de sona ermek üzere, dini bayramların ikinci günü saat 10.00 da başlayıp aynı gün saat 17.00 de sona ermek üzere, babalar günü olan Haziran ayının 3. Haftası pazar günüsaat 10.00 dan başlayıp aynı gün saat 17.00 de sona ermek üzere babanın çocuğu yanınaalmak sureti ile şahsi münasebet tesisisine, bu yüzden doğacak masrafların baba tarafından karşılanmasına, süre bitiminde çocuğun anneye iadesine, şahsi ilişkinin bu şekilde tesisine,
M.K. nun353 maddesi gereğince velayetikendisine verilen eşeçocukların varsatümmal varlığını gösteren defter düzenleyerekkararın kesinleşmesinden sonraki bir ay içerisinde mahkemeye ibraz etmesi hususunda ihtaratyapılmasına, ihtara uyulmaması halinde TMK: nun 360 ve 361 maddelerinde gösterilen mallarınbelli bir yere tevdii edilmesi,güvence gösterilmesi, malların yönetiminin bir kayyuma devredilmesi dahil tüm önlemlerinalınabileceğikonusunda ihtaratın yapılmasına (ihtarın karar tebliği ile yapılmasına ),
3-Davacı yanında kalan müşterek çocuklar Hayat Göksu ve Rıza Can Göksu için aylık 1.250,00'şer TL olmak üzere toplam 2.500,00TL olarak hükmedilen tedbir nafakalarının boşanma kararı kesinleşinceye kadar bu şekilde devamına, karar kesinleşmesinden itibaren aynı miktar nafakaların müşterek çocuklariçin iştirak nafakası olarak devamı ile her ay davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
4-Davada alınması gerekli 269,85 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 80,70 TL harcın mahsubu ile bakiye kalan 189,15 TL harcındavalıdan alınarak hazineye irad kaydına,
5-Davacı tarafından yapılan 161,40 TL ilk dava harç gideri, tebligat, posta ücreti, bilirkişi yol ücreti için yapılan 1.408,00 TL olmak üzere toplam1.569,40 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
6-Davacı tarafından yatırılan gider avansından bakiye kalan kısmın karar kesinleştikten sonrakendisine İADESİNE,
7-Davalı tarafından yatırılan gider avansı olmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,
Dair, davacının yüzlerinekarşıgerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde istinaf yolu açık olmak üzerekarar verildi.

#ilangovtr
Basın No ILN02031704
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.