Altınova’da-İtfaiye-Teşkilatları-Fiilen-Ayrıldı
(2019-09-09)
http://www.yalovahayat.com/yalova/?a=haber&id=35042

Altınova’da-İtfaiye-Teşkilatları-Fiilen-Ayrıldı