YALOVA RESMİ İLANLAR
Tüm Resmi İlanlar >> CMS MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN (ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA YALOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 2018/441 E. SAYILI DOSYASI) - 06.08.2020)

CMS MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA YALOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 2018/441 E. SAYILI DOSYASI)

Yalova 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/441 Esas sayılı dosyasında yürütülmekte olan konkordato yargılamasında 28.02.2019 tarihinde, 28.02.2019 tarihinden itibaren başlamak üzere borçlu CMS MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. hakkında 1 yıl kesin mühlet ve 6 aylık uzatma süresiverildiği, 09.01.2020 tarihli kararı ile 7226 sayılı Kanunun geçici 1. Maddesinin 1.fıkrasının b bendi uyarınca, kesin mühlet süresi 28.08.2020 tarihinde sona ereceği ancak 16.07.2020 tarihli ara kararı ile kesin mühlet süresinin 22.03.2020 tarihinden 15.06.2020 tarihine kadar durduğu, 16.06.2020 tarihinden itibaren yeniden işlemeye başladığı, 86 günlük duran sürenin 28.08.2020 tarihinden itibaren uzatılmasına karar verildiği, Kesin mühlet kararı ile Konkordato Komiserliği olarak, İİK m.299 uyarınca alacaklılara alacaklarını bildirmeleri için davet gerçekleştirmiş, alacak kayıtlarının tamamlanmasından sonra İİK m.300 uyarınca alacak kayıtları hakkında borçlunun beyanını almış, alacak kayıtları üzerindeki tahkikatını tamamlamış ve İİK m.290/II-a hükmü uyarınca konkordato projesinin tamamlanmasına katkıda bulunarak borçlu tarafından konkordato projesinin nihai halinin sunulmasını sağlamıştır.Tüm bu işlemler neticesinde alacaklılar toplantısı yapılabilmesi için gerekli tüm işlemler tamamlanmış olduğundan İİK m.301 uyarınca Komiserliğimizce aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. Borçlunun konkordato teklifini müzakere etmek üzere Elysium Termal Otel Gökçedere Mh. Atatürk Cd. NO:25/1 Termal/Yalova adresinde 02 Eylül 2020 günü saat 14:00’da Alacaklılar Toplantısı yapılmasına,

2. Alacağı rehinle temin edilmiş olan alacaklılarla yapılması gereken Rehinli Alacaklılar Toplantısı ise Elysium Termal Otel Gökçedere Mh. Atatürk Cd. NO:25/1 Termal/Yalova adresinde 02 Eylül 2020 günü saat 15:00’da yapılmasına,

3. İİK m.301 gereğince, alacaklıların alacaklılar toplantısından önceki 7 gün içinde Komiserliğimizin uhdesinde bulunan belgeleri “Süleyman Bey Mahallesi Arabacılar Sokak No:18/4 Merkez/YALOVA” adresinde inceleyebilecekleri(toplantıya bizzat katılacakların yanlarında kimlik ve fotokopisi, tüzel kişilerde ise ayrıca imza sirküleri ile fotokopisi bulundurmaları gerektiği, vekil vasıtası ile toplantıya katılacakların Avukatlık Kanununun 35. Maddesi uyarınca yalnızca avukatla temsil edilebileceği, konkordatoyu kabul yönünde oy kullanacak vekillerin HMK m.74 gereğince, konkordatoyu kabul konusunda özel olarak yetkilendirilmesinin zorunluluğu olduğu),

4. Toplantıya katılamayacak alacaklılar İİK m.302/VII gereği, toplantı gününü takip eden 7 günlük iltihak süresi içerisinde Komiserliğimizin “Süleyman Bey Mahallesi Arabacılar Sokak No:18/4 Merkez/YALOVA” adresine bizzat gelerek, konkordato projesine ilişkin kabul ya da ret yönünde oy kullanabilecekleri,
ilan olunur. 27/07/2020

Konkordato Komiserleri
Ufuk Demirkan Fatih Çakalasma Can Elvanlıoğlu
Öğretim Elemanı S.M. Mali Müşavir Makine Mühendisi
İletişim:
fatih_cakalasma@hotmail.com

Basın No: ILN01202375

 
  KÖŞE YAZARLARIMIZ© Copyright 2004-2022 Yalovahayat.Com
Tüm hakları saklıdır.
Code By Asilweb


Yalova Hayat'ta kullanılan resim ve fotoğraflar hiç bir şekilde, kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.
Kullananlar hakkında yasal işlem başlatılır.