09042020-371

 
YALOVA RESMİ İLANLAR
Tüm Resmi İlanlar >> T.C. YALOVA İCRA DAİRESİ 2018/1689 TLMT. (17.09.2019)

T.C. YALOVA İCRA DAİRESİ

2018/1689 TLMT.

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Özellikleri         : Yalova İli Merkez İlçesi Bahçelievler Mah.1386 Ada 6 Parsel sayılı 922,93m2 yüzölçümlü ana taşınmazın niteliği bahçeli 4 tam bir çekme katlı kargir aprtman olan taşınmazın 2. Kat bağ. BöI. no: 19 olan dairenin tam hissesi borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmaz Yalova merkezde sahil şeridinde konut bölgesinde bulunduğu; Belediye hizmetlerinden faydalanır; tüm alt yapılara sahip ve ulaşımın kolay olduğu bir mevkii de olduğu gözlemlenmiştir. Söz konusu daire kapalı olduğundan içeri girilememiş ancak; Belediyesince onaylı mimari projesi incelendiğinde; giriş katında salon/mutlak nişi/oda/banyo/balkona sahip olduğu ve kullanım alanının 37,18m2 olduğu tesbit edilmiştir.

Adresi                         : Bahçelievler Mah.Gazipaşa Cad. Eminoğlu 1 no: 151/19 Merkez/YALOVA

İmar Durumu             : 1/1000 Ölçekli planda Ayrık nizam 4 kat, Konut olarak planlı olduğu; söz     konusu 2.kat Bağ. Böl.no: 19 dairenin net: 37,18m2 olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti                       : 100.000,00 TL    KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü            : 31/10/2019 günü 10:15- 10:20 arası

2. Satış Günü            : 26/11/2019 günü 10:15 - 10:20 arası

Satış Yeri                   : UĞUR MUMCU TİYATRO SALONU - RÜSTEMPAŞA MAHALLESİ HUZUR SOKAK NO:2  KAT:1 MERKEZ / YALOVA

          Satış şartları :

          1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

          2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

          3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

          4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

          5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir, tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunamayan ve tebligat yapılamayan ilgililere İİK.127 uyarınca gazete ilanı tebliğ yerine sayılacaktır.

          6- Adalet Bakanlığı Müsteşarlık Makamının 04/01/2013 tarih ve 2013/21 sayılı 6352 Sayılı Kanun İle Değiştirilen İcra ve İflâs Kanununun Uygulanması konulu yazısı doğrultusunda, İİK 9. Maddesinin" İcra İflas dairelerine yapılacak her türlü nakdi ödemenin Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülecek bankalarda İcra İflas dairesi adına açılan hesaba yapılır. "amir hükmü gereğince "İhale Teminat Bedeli" dahil her türlü ödemenin; icra ve iflâs dairesinin banka hesabına doğrudan veya havale yoluyla veya internet bankacılığı yolu ile ya da anlaşmalı banka olan Vakıfbank tarafından icra ve iflâs dairelerine kurulan POS cihazı üzerinden yatırılması; bu itibarla %20 nakit teminatın TR84 0001 5001 5800 7274 0403 61 IBAN nolu müdürlüğümüzün T.C.Vakıfbank Yalova Şubesi "Emanet Kasa Hesabı"na ihale saatinden önce yatırılması gerekmektedir." Katılımcıların ihale sırasında, ihaleye girilecek dosya numarası yazılı banka dekontunu ibraz etmeleri zorunlu olup, nakit teminat kabul edilmeyecektir"

       7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1689 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 11/09/2019       

 

Basın No: 424


 
  KÖŞE YAZARLARIMIZ
  ANKET
yok
yok


© Copyright 2004-2020 Yalovahayat.Com
Tüm hakları saklıdır.
Code By Asilweb


Yalova Hayat'ta kullanılan resim ve fotoğraflar hiç bir şekilde, kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.
Kullananlar hakkında yasal işlem başlatılır.