09042020-371

 
YALOVA RESMİ İLANLAR
Tüm Resmi İlanlar >> T.C.YALOVA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2018/27 SATIŞ (07.08.2019)

T.C.YALOVA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/27 SATIŞ 

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri         : Yalova ili Merkez, Soğucak köyü 157 ada 12 parsel sayılı bahçe vasıflı taşınmazın üzerinde 2 adet ceviz, 2 adet dut, 1 armut ağaçları mevcut olup köy yerleşik alan içerisinde kalmakta, parsel etrafında elektrik, su ve telefon hizmeti mevcut olup Yalova-Bursa Karayoluna 350 m, Soğucak Kalıcı Konutlarına 500 m Merkez Köy camisine 60 m, 7 km mesafede, etrafı meskun olup her iki parselin kuzey-doğu cephesinde kadastral yol bulunmakta taşınmazın sulu tarım arazisi özelliğinde,%2-3  civarında eğimli, killi-tınlı bünyede olup organik olarak maddece fakir ve geçirgen vasıflı olup drenaj, tuzluluk ve erozyon sorunu yoktur. mutlak tarım arazisi sınfında, yörede yıllık ortalama yağıt 739 mm nin üzerinde olup vejetasyon döneminde düzenli dağılış arz etmesi, oransal nemin %70 civarında olması, yeterli güneşleme ve soğuklama süresi gibi faktörler pekçok bitkinin yetişmesine ve ulaşımın kolay, nakliyenin kısa zamannda yapılarak yetiştirilen ürünlerin erken pazara ulaşmasına imkan sağlamaktadır.

Adresi                         : Köyiçi mevkii Soğucak Köyü YALOVA

Yüzölçümü               : 94,73 m2

İmar Durumu            : Yalova Belediye Başkanlığının 261251173-310.05-E sayılı yazısına göre taşınmazın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dışında yer almakta Soğucak Köy Yerleşi Alan sınırları içinde bulunmakta olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan 1/50000 Çevre Düzeni Planı 8.3.2. kırsal yerleşim alanı maddesi başlığı altında atıfuta bulunan plan hükümlerine göre uygulama yapılacağı bildirilmiştir.

Kıymeti                      : 26.479,80 TL

KDV Oranı                 : %18

Kaydındaki Şerhler  : Yalova Defterdarlığı Vergi Dairesi Md.'nün 01/03/2012 tarih 3194 sayılı kamu haczi vardır.

1. Satış Günü           : 11/09/2019 günü       11:00-11:10 arası

2. Satış Günü             : 11/10/2019 günü      11:00 -11:10 arası

Satış Yeri          : Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu - Adalet Sarayı YALOVA

 

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri         : Yalova ili Merkez, Soğucak köyü 157 ada 13 parsel sayılı bahçe vasıflı

taşınmazın 157 ada 12 parsel ile bitişik bahçe olarak kullanıldığı, çevresinin taş ve odun parçalan ile çit şeklinde çevrili olduğu, köy yerleşik alan içerisinde kalmakta, parsel etrafında elektrik, su ve telefon hizmeti mevcut olup Yalova-Bursa Karayoluna 350 m, Soğucak Kalıcı Konutlarına 500 m Merkez Köy camisine 60 m, 7 km mesafede, etrafı meskun olup her iki parselin kuzey-doğu cephesinde kadastral yol bulunmakta taşınmazın sulu tarım arazisi özelliğinde,%2-3 civarında eğimli, killi-tınlı bünyede olup organik olarak maddece fakir ve geçirgen vasıflı olup drenaj,tuzluluk ve erozyon sorunu yoktur, mutlak tarım arazisi sınfında, yörede yıllık ortalama yağıt 739 mm nin üzerinde olup vejetasyon döneminde düzenli dağılış arz etmesi, oransal nemin %70 civarında olması, yeterli güneşleme ve soğuklama süresi gibi faktörler pekçodk bitkinin yetişmesine ve ulaşımın kolay, nakliyenin kısa zamannda yapılarak yetiştirilen ürünlerin erken pazara ulaşmasına imkan sağlamaktadır.

Adresi                         : Köyiçi Mevkii Soğucak Köyü Yalova

Yüzölçümü               : 162,61 m2

İmar Durumu            : Yalova Belediye Başkanlığının 261251173-310.05-E sayılı yazısına göre

taşınmazın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dışında yer almakta Soğucak Köy Yerleşi Alan sınırları içinde bulunmakta olup Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca hazırlanan 1/50000 Çevre Düzeni Planı 8.3.2. kırsal yerleşim alan maddesi başlığı altında atıfuta bulunan plan hükümlerine göre uygulama yapılacağı bildirilmiştir.

Kıymeti                      : 42.278,60 TL

KDV Oranı                 : % 18

Kaydındaki Şerhler  : Yalova Defterdarlığı Vergi Dairesi Md'nün 01/03/2012 tarih ve 3194

sayılı kamu haczi vardır.

1. Satış Günü           : 11/09/2019 günü 11:20-11:30 arası            

2. Satış Günü             : 11/10/2019 günü 11:20-11:30 arası

Satış Yeri          : Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu - Adalet Sarayı YALOVA

Satış şartları :

         1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

        2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

       3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

       4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

      5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

      6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/27 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 12/07/2019

      Satış Memuru 102485            

 

Basın No: 367


 
  KÖŞE YAZARLARIMIZ
  ANKET
yok
yok


© Copyright 2004-2020 Yalovahayat.Com
Tüm hakları saklıdır.
Code By Asilweb


Yalova Hayat'ta kullanılan resim ve fotoğraflar hiç bir şekilde, kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.
Kullananlar hakkında yasal işlem başlatılır.