09042020-371

 
YALOVA RESMİ İLANLAR
Tüm Resmi İlanlar >> T.C. YALOVA İCRA DAİRESİ 2015/1615 TLMT. (01.08.2019)

T.C. YALOVA İCRA DAİRESİ

2015/1615 TLMT.

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri         : Yalova İli Çınarcık İlçesi Şenköy Köyü Bağlar mevkii 172 Ada 11 parsel sayılı 250.24 m2 yüz ölçümlü anataşınmaz niteliği arsa olan taşınmazın tam hissesi borçlu adına kayıtlıdır. MEVCUT DURUMU :Yalova İli Çınarcık İlçesi Şenköy Köyü Bağlar Mevkii 172 Ada 11 parsel adresinde bulunan keşfe konu arsa vasıflı taşınmazın eğimin takriben %10, %15 arasında  olduğu ve üzerinde yapı yada tarımsal getirisi bulunan ağaç olmadığı görülmüştür. Kurulumuzca yapılan araştırmalar ve gözlemler sonucunda ise taşınmaza ulaşımın kolay olduğu kuş bakışı takriben kuzey istikametinde kadastro yoluna 76 metre denize 804 metre Güneybatı istikametine Şenköy Köyü merkezine 1013 Metre mesafede olduğu komşu parsellerin arsa vasıflı üzeri boş durumda parseller olduğu taşınmazın belediye hizmetlerinden faydalandığı Çınarcık İlçe merkezine uzak olmasından dolayı sosyal ve kültürel faaliyetlerden kısmet yararlandığı tesbit edilmiştir.İMAR DURUMU : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde konut alanı olarak planlandığı sözlü olarak bildirilmiştir.

Kıymeti            : 46.294,40 TL   

KDV Oranı        : %18  

Kaydındaki Şerhler      : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü   : 12/09/2019 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü    : 14/10/2019 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri          : UĞUR MUMCU TİYATRO SALONU - RÜSTEMPAŞA MAHALLESİ HUZUR SOKAK NO :2 KAT :1 MERKEZ / YALOVA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Satış şartları :

            1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

            2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

            3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

            4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

            5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir, tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunamayan ve tebligat yapılamayan ilgililere İİK.127 uyarınca gazete ilanı tebliğ yerine sayılacaktır.

            6-  Adalet Bakanlığı Müsteşarlık Makamının 04/01/2013 tarih ve 2013/21 sayılı 6352 Sayılı Kanun İle Değiştirilen İcra ve İflâs Kanununun Uygulanması konulu yazısı doğrultusunda , İİK 9. Maddesinin " İcra İflas dairelerine yapılacak her türlü nakdi ödemenin Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülecek bankalarda İcra İflas dairesi adına açılan hesaba yapılır. " amir hükmü gereğince "İhale Teminat Bedeli" dahil her türlü ödemenin; icra ve iflâs dairesinin banka hesabına doğrudan veya havale yoluyla veya internet bankacılığı yolu ile ya da anlaşmalı banka olan Vakıfbank tarafından icra ve iflâs dairelerine kurulan POS cihazı üzerinden yatırılması; bu itibarla %20 nakit teminatın TR84 0001 5001 5800 7274 0403 61 IBAN nolu müdürlüğümüzün T.C.Vakıfbank Yalova  Şubesi "Emanet Kasa Hesabı"na   ihale saatinden önce yatırılması gerekmektedir." Katılımcıların ihale sırasında , ihaleye girilecek dosya numarası yazılı banka dekontunu ibraz etmeleri zorunlu olup,  nakit teminat kabul edilmeyecektir"

            7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/1615 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/07/2019

Basın No: 355


 
  KÖŞE YAZARLARIMIZ
  ANKET
yok
yok


© Copyright 2004-2020 Yalovahayat.Com
Tüm hakları saklıdır.
Code By Asilweb


Yalova Hayat'ta kullanılan resim ve fotoğraflar hiç bir şekilde, kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.
Kullananlar hakkında yasal işlem başlatılır.