YALOVA RESMİ İLANLAR
Tüm Resmi İlanlar >> YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLECEKTİR (02.03.2019)

YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLECEKTİR                                                                          

Madde 1- Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mallar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden AÇIK TEKLİF (Arttırma) usulü ile ayrı ayrı ihale edilerek kiraya verilecektir.

Madde 2- İhale edilecek taşınmazların nitelikleri:   

 

Sıra No

İli

İlçesi

Mahallesi/

Köyü

Cadde

Sokak

Mevkii

Kiraya Verilecek Yerin Niteliği

Kira

süresi

Muhammen

Kira Bedeli

Geçici teminat

İhale Saati

1

Yalova

Merkez

Rüstempaşa Mahallesi

Gazipaşa Caddesi

Uğur Mumcu Kültür Merkezi zemin kat  toplam 105,75 m2  yüzölçümlü Kafeterya

3(Üç) Yıl

  3.750.-TL/Aylık+KDV

   4.050.-TL

14:00

2

Yalova

Merkez

Süleymanbey Mahallesi

Cengiz Koçal Caddesi

İDO İskelesi girişinde bulunan 1 nolu büfe

3(Üç) Yıl

 2.760.-TL/Aylık+KDV

   2.981.-TL

14:10

3

Yalova

Merkez

Süleymanbey Mahallesi

Cengiz Koçal Caddesi

İDO İskelesi girişinde bulunan 2 nolu büfe

3(Üç) Yıl

 2.760.-TL/Aylık+KDV

   2.981.-TL

14:20

4

Yalova

Merkez

Süleymanbey Mahallesi

Cengiz Koçal Caddesi

İDO İskelesi girişinde bulunan 3 nolu büfe

3(Üç) Yıl

 2.760.-TL/Aylık+KDV

2.981.-TL

14:30

5

Yalova

Merkez

Süleymanbey Mahallesi

Cengiz Koçal Caddesi

İDO İskelesi girişinde bulunan 4 nolu büfe

3(Üç) Yıl

 2.760.-TL/Aylık+KDV

2.981.-TL

14:40

6

Yalova

Merkez

Süleymanbey  Mahallesi

Cengiz Koçal Caddesi 

İDO İskelesi girişinde bulunan 5 nolu büfe

3(Üç) Yıl

 2.760.-TL/Aylık+KDV

2.981.-TL

14:50

7

Yalova

Merkez

Adnan Menderes Mahallesi 

Sanat Sokak

 (5\2 No’lu)  185,55 m2 kullanım alanlı Prefabrike yapının Kültürel amaçlı faaliyetlerde kullanılmak üzere

3(Üç) Yıl

    270.-TL/Aylık+KDV

292.-TL

15:00

8

Yalova

Merkez

Adnan Menderes Mahallesi

Sanat Sokak

880 Ada 10 parsel sayılı 1.558,95 m2 miktarlı 1/1000 imar planında “Park Alanı”olarak planlanmış taşınmaz “Açık Spor ve Oyun Alanı” olarak kullanılmak üzere

3(Üç) Yıl

 1.310.-TL/Aylık+KDV

1.415.-TL

15:10

9

Yalova

Merkez

Bahçelievler (Adnan Menderes) Mahallesi

Kırlangıç Sokak

 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Belediye Hizmet Alanı” olarak belirtilen 902,44 m2 yüzölçümlü taşınmaz mal üzerinde belediyemizce yaptırılmış olan yapının sportif amaçlı faaliyetlerde kullanılmak üzere

3(Üç) Yıl

 475.-TL/Aylık+KDV

513.-TL

15:20

10

Yalova

Merkez

Mustafa Kemal Paşa

Beste Sokak

1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Park Alan” olarak belirtilen 9.596,40 m2 yüzölçümlü alan açık spor ve oyun alanı amaçlı olarak kullanılmak üzere

3(Üç) Yıl

 400.-TL/Aylık+KDV

432.-TL

15:30

 

Madde 3- İhale  13 / 03 / 2019 Çarşamba günü 2. Madde de belirtilen saatlerde Yalova Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, İstiklal Cad. No:29 Yalova adresinde yapılacaktır.      

Madde 4İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

A-Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a)      Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları (Kanuni ikamet göstermesi)

b)      Nüfus cüzdan fotokopisi (TC Kimlik no’lu olacak)

c)      Noter tasdikli imza beyannamesi

d)     Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (varsa telefon ve faks numarası, elektronik posta adresi)

B- Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a)      Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (varsa telefon ve faks numarası, elektronik posta adresi)

b)      Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamlardan, 2019 yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.  

C- Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar: 

a)      Geçici teminata ait alındı belgesi

b)      Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

c)      Şartname alındı makbuzu.

d)     Gerçek ve tüzel kişinin ve vekaleten katılınması halinde vekilin Yalova Belediyesine “Vadesi geçmiş borcu olmadığına  veya Torba yasalardan yararlanarak yapılandırılma yapılmış olması halinde  yapılandırıldığına ve yapılandırma şartlarını ihlal etmediğine dair İşletme ve İştirakler  Müdürlüğünden (Gelir Şefliği) alınmış yazı.

D- Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

         İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri ( A ), (B ) ve (C) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir. Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. ( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilecektir.)

Madde  5 - Şartnameler mesai saatleri içerisinde Yalova Belediyesi, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Gelir Şefliği Süleymanbey Mahallesi, İstiklal Caddesi No:29 YALOVA adresinden ücretsiz olarak görülebilir ve 100.-TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

Madde 6 - İhaleye katılmak isteyenlerin, istenilen belgeleri ihale günü saat 12.00’ye kadar makbuz karşılığında Yalova Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Gelir Şefliği İstiklal Caddesi No:29 YALOVA adresine teslim etmeleri gerekmektedir. 

Madde  7- Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. 

                  Keyfiyet ilan olunur. 

Basın No: 91


 
  KÖŞE YAZARLARIMIZ
  ANKET
yok
yok


© Copyright 2004-2019 Yalovahayat.Com
Tüm hakları saklıdır.
Code By Asilweb


Yalova Hayat'ta kullanılan resim ve fotoğraflar hiç bir şekilde, kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.
Kullananlar hakkında yasal işlem başlatılır.