09042020-371

 
YALOVA RESMİ İLANLAR
Tüm Resmi İlanlar >> T.C. YALOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Esas No: 2018/598 Esas (29.12.1018)

T.C. YALOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

 

YALOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

-İLAN-

 

Esas No: 2018/598 Esas

 

1- Yalova İl Özel İdaresi (Yalova İmes Makine İhtisas OSB Tüzel Kişiliği Adına) tarafından Yalova Çiftlikköy Laledere kesimi Yalova İmes Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yapımı kapsamında davalılar Sedat Aktaş, Salih Aktaş, Sait Aktaş, Selçuk Aktaş, Saadet Değirmenci, Sebat Aktaş'a ait Yalova, Çiftlikköy, Laledere köyü, 161 ada, 9 parseldeki tarlanın tamamı hakkında idare tarafından Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan kamu yararına istinaden kamulaştırma kararı verildiğini, 2942 sayılı yasanın 11 ve 12. maddelerine göre kıymet takdir komisyonu marifetiyle kamulaştırılan taşınmazın tahmini bedelinin tespit edildiği ancak davalı ile anlaşma sağlanamadığı, bu nedenle dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile kamulaştırılan yerin Yalova İmes Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği adına tescili ve terkini için Hakimliğimizde dava açılmıştır. Kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca kamulaştırma belge özetlerinin ilanına karar verilmiştir.

2- Taşınmaz malikleri, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.

3- 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın mal mülkiyeti Yalova İmes Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği adına tescil edilecektir.

4- Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli Yalova Vakıflar Bankası/Yalova Ziraat Bankası Şubesine bloke edilerek, karar verildiğinde maliklere ödenecektir.

5- Davaların duruşmaları 31/01/2019 günü, saat 09:46'da Yalova 1. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacaktır.

6- Davalıların konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

7- Davalıların davayı bizzat veya temsilcileri aracılığı ile takip etmeleri aksi takdirde yargılamanın yokluklarında yapılarak karar verileceği 2942 sayılı kanunun 10.maddesi uyarınca kamuoyuna ilanen duyurulur. 27/12/2018

Katip 153749                                          Hakim 33874                                    

 

Basın No: 725


 
  KÖŞE YAZARLARIMIZ
  ANKET
yok
yok


© Copyright 2004-2020 Yalovahayat.Com
Tüm hakları saklıdır.
Code By Asilweb


Yalova Hayat'ta kullanılan resim ve fotoğraflar hiç bir şekilde, kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.
Kullananlar hakkında yasal işlem başlatılır.