YALOVA RESMİ İLANLAR
Tüm Resmi İlanlar >> T.C. YALOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Esas No: 2018/600 Esas (29.12.2018)

T.C. YALOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

 

YALOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

-İLAN-

 

Esas No: 2018/600 Esas

 

1- Türkiye Elektirik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından 154 KV Gemlik - Ford Brşn Aksa Akrilik Enerji İletim Hattı güzergahına isabet eden davalı Sıdıka Kındadurmaz'a ait Yalova, Çiftlikköy, Laledere köyü, 163 ada, 1 parseldeki tarlanın tamamı hakkında idare tarafından kamulaştırma yolu ile idare lehine daimi irtifak hakkı tesis edilmesinde kamu yararı bulunduğu dair 2942 Kamulaştırma Kanunu'nun 6.maddesinin (g) fıkrası uyarınca Türkiye Elektirik İletim AŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 29/04/2014 tarih ve 8-181 sayılı kararı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının 15/05/2014 tarihli ve 1120-141 sayılı yazıları ile onaylandığını, 2942 sayılı yasanın 8. maddesine göre kıymet takdir komisyonu marifetiyle kamulaştırılan taşınmazın tahmini bedelinin tespit edildiği ancak davalı ile anlaşma sağlanamadığı, bu nedenle dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile kamulaştırılan yerin Türkiye Elektirik İletim AŞ Genel Müdürlüğü adına tescili ve terkini için Hakimliğimizde dava açılmıştır. Kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca kamulaştırma belge özetlerinin ilanına karar verilmiştir.

2- Taşınmaz malikleri, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.

3- 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın mal mülkiyeti Türkiye Elektirik İletim AŞ Genel Müdürlüğü adına tescil edilecektir.

4- Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli Yalova Vakıflar Bankası/Yalova Ziraat Bankası Şubesine bloke edilerek, karar verildiğinde maliklere ödenecektir.

5- Davaların duruşmaları 31/01/2019 günü, saat 11:33’da Yalova 1. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacaktır.

6- Davalıların konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

7- Davalıların davayı bizzat veya temsilcileri aracılığı ile takip etmeleri aksi takdirde yargılamanın yokluklarında yapılarak karar verileceği 2942 sayılı kanunun 10.maddesi uyarınca kamuoyuna ilanen duyurulur. 26/12/2018

Katip 153749                                   Hakim 190567                                

 

 Basın No: 722


 
  KÖŞE YAZARLARIMIZ
  ANKET
yok
yok


© Copyright 2004-2019 Yalovahayat.Com
Tüm hakları saklıdır.
Code By Asilweb


Yalova Hayat'ta kullanılan resim ve fotoğraflar hiç bir şekilde, kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.
Kullananlar hakkında yasal işlem başlatılır.