YALOVA RESMİ İLANLAR
Tüm Resmi İlanlar >> YALOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN -İLAN- Esas No : 2018/ 453 Esas (24.12.2018)

YALOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN
-İLAN-

Esas No : 2018/ 453 Esas


1- YALOVA İMES MAKİNE İHTİSAS OSB TÜZEL KİŞİLİĞİ adına YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ tarafından Yalova Laledere Çiftlikköy kesimi Yalova İmes Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yapımı kapsamında davalılar Nehir Zungur, Adnan Zungur, Salim Zungur, Bayram Zungur, Bilal Zungur ve Ali Zungur adlarına kayıtlı bulunan Yalova ili, Çiftlikköy ilçesi, Laledere köyü, 155 ada, 29 parsel sayılı tarla vasfındaki taşınmazın tamamının kamulaştırılmasına karar verildiği, 2942 sayılı yasanın 4650/5 maddesi ile değişik 11. Maddesi uyarınca takdir edilen bedel üzerinde aynı kanunun 8.maddesi uyarınca pazarlıkla satın alma için taşınmaz maliki davalının davet edildiği, ancak malikle uzlaşma sağlanamadığı, bu nedenle dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile kamulaştırılan yerin davacı idare adına tescili için Hakimliğimizde dava açılmıştır. Kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca kamulaştırma belge özetlerinin ilanına karar verilmiştir.
2- Taşınmaz malikleri, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.
3- 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın mal mülkiyeti davacı idare adına tescil edilecektir.
4- Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli Yalova Vakıflar Bankası Şubesine veya Yalova Ziraat Bankası Şubesine bloke edilerek, karar verildiğinde ve bu karar kesinleştiğinde maliklere ödenecektir.
5- Duruşma 08/01/2019 günü, saat 09:20 de Yalova 2. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacaktır.
6- Davalıların konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.
7- Davalıların davayı bizzat veya temsilcileri aracılığı ile takip etmeleri aksi takdirde yargılamanın yokluklarında yapılarak karar verileceği 2942 sayılı kanunun 10.maddesi uyarınca kamuoyuna ilanen duyurulur. 27/11/2018
Katip 123131                                      Hakim 174770                           

Basın No: 698


 
  KÖŞE YAZARLARIMIZ
  ANKET
yok
yok


© Copyright 2004-2019 Yalovahayat.Com
Tüm hakları saklıdır.
Code By Asilweb


Yalova Hayat'ta kullanılan resim ve fotoğraflar hiç bir şekilde, kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.
Kullananlar hakkında yasal işlem başlatılır.