YALOVA RESMİ İLANLAR
Tüm Resmi İlanlar >> T.C. YALOVA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Esas No : 2018/ 484 Esas (20.12.2018)

T.C.

YALOVA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas No : 2018/ 484 Esas

 

YALOVA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

-İLAN-

1- Yalova  Valiliği İl Özel İdaresi tarafından Yalova ili, Laledere, Çiftlikköy kesimi Yalova İmes Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kapsamında Yalova ili, Çiftlikköy ilçesi, Laledere köyü, 162 ada, 13 parsel sayılı tarlanın tamamı hakkında kamulaştırılmasına karar verildiği, 2942 sayılı yasanın 4650/5 maddesi ile değişik 31/b. Maddesi uyarınca takdir edilen bedel üzerinde aynı kanunun 8. maddesi uyarınca pazarlıkla satın alma için taşınmaz maliki davalının davet edildiği, ancak malikle uzlaşma sağlanamadığı, bu nedenle dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile kamulaştırılan yerin davacı adına daimi mülkiyet hakkı tesisi ile tescili ve terkini için Hakimliğimizde dava açılmıştır. Kamulaştırma kanunun 10. maddesi uyarınca kamulaştırma belge özetlerinin ilanına karar verilmiştir.

2- Taşınmaz malikleri, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı

idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.

3- 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların ve

yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın mal mülkiyeti davacı idare adına adına tescil edilecektir.

4- Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli Yalova Vakıflar Bankası Şubesine

veya Yalova Ziraat Bankası Şubesine bloke edilerek, karar verildiğinde ve bu karar kesinleştiğinde maliklere ödenecektir.

5- Duruşma 24/12//2018 günü, saat 11:47'te Yalova 3. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacaktır.

6- Davalının konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ

tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

7- Davalının davayı bizzat veya temsilcileri aracılığı ile takip etmeleri aksi takdirde

yargılamanın yokluklarında yapılarak karar verileceği 2942 sayılı kanunun 10. maddesi uyarınca kamuoyuna ilanen duyurulur. 20/11/2018

Katip 53355                             Hakim 33865                                 

Basın No: 690


 
  KÖŞE YAZARLARIMIZ
  ANKET
yok
yok


© Copyright 2004-2019 Yalovahayat.Com
Tüm hakları saklıdır.
Code By Asilweb


Yalova Hayat'ta kullanılan resim ve fotoğraflar hiç bir şekilde, kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.
Kullananlar hakkında yasal işlem başlatılır.