egitim-585

Üniversitede online konferans... (16.07.2021)Yalova Üniversitesi Engelli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ‘Engelli Çalışmaları: Paradigma Değişimi ve Sağlamcılık’ konulu çevirim içi bir panel düzenlendi.

 

Yalova Üniversitesi Engelli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatma Kahraman Güloğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen panele, İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayşe Resa Aydın ile Psikolog Dr. Beyza Ünal konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmasında, disiplinlerarası engellilik çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunu ve engellilik konusunda ortak bir terminoloji geliştirmenin önemine değinen Prof. Dr. Ayşe Resa Aydın, aynı zamanda uygulamalı bir araştırma alanı olan engellilikte engelli bireylerin deneyimlerinin çalışılması ve yine konu hakkındaki sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmaların yapılması gerektiğini ifade etti.

Daha sonra söz alan Dr. Beyza Ünal ise toplumdaki engelli kültürünün engelli olmayanların bakış açısını içerdiğini ve engelliliğin bireysel ve tıbbi bir sorun olarak algılandığını söyledi. Engelli bireylerin medyada yeterince temsil edilmediğini ve bütün bunların arka planında ‘sağlamcılık’ ayrımcılığının yattığını belirten Dr. Beyza Ünal, engelliliği bir sorun olarak görmenin çok sorunlu olduğuna dair vurgu yaptı. Panel dinleyicilerin sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.